Středisko doporučené hiporehabilitace Jitky Bednářové Smíškové Domašov

Jsme společnost lidí, kteří se snaží porozumět koňské řeči a rádi tuto zkušenost předávají dalším. Pokud vás láká přirozená komunikace, partnerství s koněm, pak jste tady správně.

Nezáleží na tom, jestli si chcete jen odpočinout od každodenních starostí, vyčistit si hlavu, rozhýbat tělo, aktivizovat či zklidnit mysl. Nezáleží na tom, jestli jste velcí nebo malí, takoví nebo makoví… my a naše koně jsme tady pro vás.

V rámci naší činnosti nabízíme aktivity pro děti, dospělé i handicapované kamarády. Zabýváme se hiporehabilitací, volnočasovými aktivitami, pořádáme programy pro MŠ, kurzy, hobby závody i akce pro veřejnost.

SDH působí v těsné spolupráci s

JS Hobit Domašov,
jehož členové se významně podílejí na péči o koně, pracují též často jako dobrovolníci ve Středisku doporučené hiporehabilitace Jitky Bednářové Smíškové.

Jezdecký spolek HOBIT Domašov navazuje na dlouholetou činnost farmy Jitky a Freda Bednářových v Domašově. Nyní působí opět na farmě JaF v Domašově pod vedením Jitky Bednářové Smíškové.

Učí děti a dospělé nejenom z okolí využívat přirozenou komunikaci při hrách i sportu, ale pomáhá i koním znovu najít svůj vztah k lidem. Působí také na českou jezdeckou společnost osvětou o péči o bosá kopyta koní a přirozený chov koní vůbec.

V naší nabídce najdete:
 • Hiporehabilitace - individuální i skupinová, máme statut Střediska doporučené hiporehabilitace České hiporehabilitační společnosti (ČHS)
 • Kroužky a pravidelné aktivity
 • Individuální výuka - práce ze země, ze hřbetu, práce na dvou lonžích, zapřahání, příprava na ZZVJ, závodní příprava, paradrezura, příprava hiporehabilitačních koní
 • Zážitkové ježdění
 • Programy pro MŠ
 • Kurzy
 • Příměstské tábory
 • Akce pro veřejnost
 • Hobby závody


O nás

Mgr. Jitka Bednářová-Smíšková

 • předsedkyně spolku JS HOBIT Domašov
 • instruktorka hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi
 • komisařka pro zkoušky hiporehabilitačních koní
 • cvičitelka s licencí ČJF
 • pedagožka
 • neaktivní rozhodčí ČJF (drezura, paradrezura, parkur, spřežení)

Bc. Klára Mrázová

 • terapeutka Hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii

Mgr Tereza Albrechtová

 • terapeutka Hipoterapie v psychiatrii a psychologii

Eliška Kholová

 • asistent hiporehabilitace
 • absolventka kurzů ESDM Introductury a Advanced (metoda terapie zaměřená na poruchy autistického spektra)

Vendy Klíčníková

 • paravoltiž
 • canisterapie
Spolupracujeme s Michalem a Jakubem Bednářovými

Partneři a sponzoři


kontakt

Js HOBIT Domašov

bednarova.jitka@gmail.com

+420 773 618 635

Mapa